Οδηγοί Υλοποίησης Ε.Σ.Π.Α.

Οδηγοί Υλοποίησης 2023-2024Α.Δ.Α.
ΠΕΠ ΕξειδικευμένηΕΕΑ946ΝΚΠΔ-ΖΣΙ
ΕΚΟ Τ.Υ.6ΩΦΦ46ΝΚΠΔ-ΚΝ4
ΣΜΕΑΕ-ΤΕΨ1ΓΦ46ΝΚΠΔ-Π9Μ
Αγγλικά στην ΠροσχολικήΨ2ΞΛ46ΝΚΠΔ-Ι9Κ
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο9Ρ9Ο46ΝΚΠΔ-ΧΑΟ
Ολοήμερο ΔημοτικόΡ4ΤΙ46ΝΚΠΔ-ΒΥΕ
Ψυχολόγοι - Κοινωνικοί ΛειτουργοίΨ00Ξ46ΝΚΠΔ-ΙΚΘ
ΠΔΕ 2023-20249Χ6646ΝΚΠΔ-4Υ7