Επικοινωνία

Τμήμα Β΄Οικονομικού

Διεύθυνση : Κατσιμίδη 74Α, 54638
Τηλ : Οργανόγραμμα
website : https://oikdpthess.sites.sch.gr/wordpress/
email : misthodosia@dipe-a.thess.sch.gr

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Κατσιμίδη 74A, 54638
Τηλ: 2310 954100 – Οργανόγραμμα
email: mail@dipe-a.thess.sch.gr
website: https://dipe-a.thess.sch.gr/