ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2023

για μόνιμους εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού.

- (c) Τμήμα Β΄Οικονομικού - Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης -