Εφαρμογή καταχώρισης Υπεύθυνης Δήλωσης
για τον υπολογισμό της οικογενειακής παροχής και του φόρου εισοδήματος έτους 2024
( Ν.Δ. 3323/1955, Ν.2238/1994, άρθρο 15 Ν.4354/2015, άρθρο 35 παρ. 3 Ν.4484 - ΦΕΚ 110/1.8.2017 τ. Α΄ )Η περίοδος λειτουργίας της εφαρμογής "Οικογενειακά Επιδόματα"
έληξε στις 15-11-2023 και ώρα 23:59.


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση
Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης - Τμήμα Β' ΟικονομικούΓια την πρόσβαση στην εφαρμογή, προτείνεται η χρήση σύγχρονων browsers όπως Google Chrome, Mozilla Firefox.
Παρακαλούμε να αποφεύγετε την χρήση του Internet Explorer , αλλά και παλαιότερων εκδόσεων του MS Edge, μιας και έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ασυμβατότητας.

Όροι Χρήσης