Τακτική Μισθοδοσία

Ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) μπορείτε  να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες αποδοχές σας, εισάγοντας του προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet (μόνο για μόνιμους & αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού).

Ηλ/κή διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης, απ’ όπου μπορείτε να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Αποδοχών Έτους , εισάγοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Ο μισθοδοτούμενος που επιθυμεί αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας πρέπει να εισέλθει στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αιτήσεων της διεύθυνσης e – Αίτηση  εισάγοντας τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet. Στο είδος της αίτησης θα επιλέξει “Αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας (IBAN)” και θα πρέπει να επισυνάψει και ευκρινές αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα φαίνεται ο δικαιούχος και ο λογαριασμός.

Αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος για άμεσο κλείσιμο του τρέχοντος λογαριασμού (π.χ. λόγω απώλειας του βιβλιαρίου της τράπεζας) συνιστάται να μην τον κλείνουν οι μισθοδοτούμενοι πριν αρχίσει να πιστώνεται η μισθοδοσία στο νέο λογαριασμό, δεδομένου ότι η νέα πίστωση πραγματοποιείται συνήθως μετά από ένα ή και δύο μήνες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί το Τμήμα Β’ – Οικονομικού της υπηρεσίας μας.

Ο μισθοδοτούμενος για τον οποίο έχει διαφοροποιηθεί ή χρειάζεται διόρθωση κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. αλλαγή Αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, λάθος πατρώνυμο, αναγραμματισμός στο όνομα κ.τ.λ.) πρέπει να εισέλθει στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αιτήσεων της διεύθυνσης e – Αίτηση, εισάγοντας τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet. Στο είδος της αίτησης θα επιλέξει “Αλλαγή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας” και θα πρέπει επίσης να επισυνάψει και ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητάς του.